Idriftsætning af maskin- og  industrianlæg

Den sidste del af automationsprojekter er idriftsætning af maskiner, styretavler og programmer. Inden test hos kunden udfører vi – i samarbejde med kunden – en FAT-test (Factory Acceptance Test), som sikrer, at løsningen fungerer som forventet. Vi simulerer et procesforløb og tester styringen samt softwaren. Hos kunden udfører vi derefter en SAT-test (Site Acceptance Test), som et sidste tjek af at alt er monteret korrekt og fungerer, som det skal.

Den grundige test og gennemgang betyder, at vores kunder får leveret en løsning, der er klar til at blive taget i brug.

Kontakt

 

Ring og få mere viden om idriftsætning af maskin- og  industrianlæg på 70 20 23 43 eller skriv til os på innotek@ls-innotek.dk