Udvikling & projektering

Udvikling og projektering er en helt central del af ethvert automationsprojekt.

I projekteringsfasen fastlægger vi i tæt samarbejde med kunden, hvilke elementer der er brug for – nu og i fremtiden. Vi kortlægger behovet i opgaven og rådgiver om de bedste løsninger til hvert enkelt projekt.

I hele processen stiller vi skarpt på løsningen og slutbrugerens behov. Det betyder, at vi hele tiden er i tæt dialog med dine nøglepersoner – fra projektet starter, til det slutter.

Kontakt

 

Dennis Flint Greve
Teknisk-/udviklingschef
20 14 21 46
dfg@ls-innotek.dk

L&S Innotek deltager kontinuerligt i udviklingsprojekter

I fællesskab med kunder ogudviklingsinstanser som Teknologisk Institut med fokus på energioptimering.

  • Vor store know how omkring temperaturkontrol har givet flere store og små slutbrugere gode muligheder for at få deres produktion optimeret med dertil hørende investeringer og korte tilbagebetalingstider.