Vi er et moderne automationshus

L&S INNOTEK er i dag førende inden for udviklingen af styretavler, automationsløsninger, samt komplette procesanlæg og maskinanlæg. INNOTEK blev grundlagt i 2000, og siden starten har kvalitet og det gode håndværk været i højsædet.

I 2014 blev INNOTEK en del af Lund & Sørensen A/S, og tilsammen har de to virksomheder mere end 40 års erfaring inden for automations- og styringsløsninger. Det er vores kunders sikkerhed for, at vi har de kompetencer, der skal til for at gennemføre såvel store som små projekter. Visioner, pionerånd og ikke mindst faglig dygtighed har gjort det muligt for os at udvikle virksomheden med en hastighed og i et omfang, som vi er stolte af.

L&S INNOTEK er i dag et moderne automationshus, hvor indgående viden om vores kunders processer er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os – uanset om vi rådgiver i forbindelse med et specifikt produktvalg, eller vi projekterer en komplet automationsløsning.
 

Vi har både visioner og værdier

Vi har fokus

Vi er meget opmærksomme på vores kunders behov og tilstræber, at alle kunder oplever os som en kompetent og nærværende samarbejdspartner, så de kun behøver at handle ét sted. Vi er på samme måde opmærksomme på hinanden og på hvem, der har behov for hjælp og støtte.

Vi har både visioner og værdier

Vi er dynamiske

Vi tilpasser os hurtigt vores kunders krav og udviser
altid en høj grad af fleksibilitet og kreativitet i vores løsninger.
Vi praktiserer frihed under ansvar, så vi i alle forhold
kan sikre, at der ikke er langt fra tanke til handling.

Vi har både visioner og værdier

Vi er troværdige

Vi holder, hvad vi lover – både i forhold til vores kunder
og hinanden. Vi kan fagligt stå inde for det, vi siger, fordi vi er
velforberedte og kvalitetsbevidste.

Vores troværdige adfærd er med til at skabe tillid til
os som virksomhed,ligesom det skaber tryghed og
stabilitet i organisationen.

 

Vi har både visioner og værdier

Vi kommunikerer

Vi deler vores viden med hinanden for at sikre vores kunder
de bedst mulige løsninger.Vi kender betydningen af god
kommunikation. Kun gennem accept, tolerance og forståelse
for hinanden og hinandens adfærd kan vi få fuldt
udbytte af den forskellighed, der er i organisationen.

Vi har både visioner og værdier

Vi skaber værdi

Vi sikre en høj faglig kompetence igennem hele organisationen.
Kun derved kan vi levere produktløsninger af høj kvalitet og skabe
langvarige relationer til vores kunder. Vi ønsker en arbejdsplads,
hvor der er balancemellem hårde og bløde værdier, fordi vi tror på,
at det er afgørende for effektiviteten og arbejdsglæden.

Vi skaber værdi for dig

Læs mere om Keep It Simple

clickme

Kvalitetssystem

Vi sætter en ære i at blive udfordret
- og at leve op til udfordringerne

L&S Innotek sætter en ære i at blive udfordret – og at leve op til udfordringerne

Der er i dag mange forskellige parametre som Lund & Sørensen kan konkurrere på. Ingen af disse er dog relevante for vores kunder, hvis de ikke underbygges af kvalitet og professionalisme i alle processer, fra første kundekontakt og til længe efter at produktet er leveret og idriftsat.

Medarbejderne føler ansvar.
Ansvaret for kvalitet er noget som alle medarbejdere og forretningsområder hos Lund & Sørensens skal føle ejerskab for. Derfor er vores kvalitetssystem også opbygget omkring processer som er en naturlig del af den måde som Lund & Sørensen arbejder og tænker på.Ledelsessystemet kontrolleres af Bureau Veritas.

For at kunne have en fælles referenceramme med vore kunder og leverandører, har vi valgt at opbygge vores ledelsessystem så det minimum opfylder kravene i ISO 9001:2015.

Ledelsessystemet bliver løbende kontrolleret af Bureau Veritas.